Rzetelna Firma to więcej niż certyfikat

W świecie dużej konkurencji, ciągłej walki o klienta, ale też nieufności do kontrahentów, budowanie wizerunku opartego na wiarygodności, uczciwości i rzetelności, pozostaje wręcz koniecznością. Jednym z narzędzi, które uwierzytelniają firmę, pokazując jej wartości i budując reputację, jest Certyfikat Rzetelności wydawany przez program Rzetelna Firma pod patronatem Krajowego Rejestru Długów, największego biura informacji gospodarczej w Polsce.

Kiedy w 2008 roku decydowaliśmy się na powołanie do życia programu Rzetelna Firma stawialiśmy sobie dwa cele: z jednej strony nagradzanie i promowanie firm, które są rzetelnymi płatnikami, z drugiej, zmiana wizerunku polskiego biznesu i budowanie zaufania w polskiej gospodarce. Szybko się jednak okazało, że sektor MSP nie ma swojego przedstawiciela wobec władz, więc podjęliśmy się i tej roli.

Po 6 lata intensywnej pracy udało nam się zbudować rozpoznawalną markę. Certyfikat Rzetelności jest najlepiej rozpoznawalnym świadectwem potwierdzającym wiarygodność biznesową w Polsce, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów.

Rzetelna Firma to nie tylko świadectwo potwierdzające uczciwość, ale także program, który zrzesza 50 tysięcy polskich firm i szeroko podejmuje tematy ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Uczestnicy programu Rzetelna Firma zobowiązują się do przestrzegania Kodeksu Etycznych Firm, a więc prowadzenie biznesu w myśl takich wartości jak: praworządność, rzetelność, przejrzystość i odpowiedzialność. Jednak nie jest to jedyne kryterium tego, by móc posługiwać się mianem Rzetelnej Firmy. Każdy uczestnik programu musi być rzetelnym płatnikiem, a jego wiarygodność jest stale weryfikowana w Krajowym Rejestrze Długów. Wpis do rejestru KRD pozbawia prawa do posługiwania się certyfikatem, co uwidacznia się po kliknięciu na baner z Certyfikatem Rzetelności umieszczony na stronie internetowej jego posiadacza.

Rzetelna Firma rokrocznie organizuje Kongresy Rzetelnych Firm. Współpraca biznesu z samorządami, zaufanie wśród polskich przedsiębiorców, wizerunek biznesu, źródła finansowania firm – to tylko niektóre tematy podejmowane przez ekspertów i przedsiębiorców z Rzetelnej Firmy.

W ubiegłym roku w przeddzień wyborów samorządowych został poruszony temat relacji między samorządami a biznesem. Przedsiębiorcy zgrupowani w Rzetelnej Firmie wskazywali, że, niestety, w wielu gminach ich władze nie dbają nadmiernie o stworzenie jak dobrych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, a przecież to biznes tworzy miejsca pracy dla mieszkańców i płaci podatki wpływające częściowo także do gminnych kas. Wywołał on olbrzymie zainteresowanie zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i samorządowców. Owocem kongresu był raport oraz „Apel Rzetelnych Firm o szerszy dialog z lokalnym biznesem”.

Podczas organizowanych przez nas spotkań staramy się słuchać o problemach polskiej przedsiębiorczości, by później głośno o nich mówić. Duże branżowe zróżnicowanie naszych uczestników, pozwala nam patrzeć na problemy bardziej przekrojowo. Jednym z celów, które stawia sobie Rzetelna Firma, jest prezentowanie opinii MSP wobec władz i w mediach. Wychodzimy z założenia, że jeden przedsiębiorca niewiele może, ale gdy jest ich już kilkadziesiąt tysięcy, stanowi to silny głos, którego trzeba posłuchać

6 października uczestnicy programu spotkają się na kolejnym kongresie. Podczas spotkania zostaną wręczone także Złote Certyfikaty Rzetelności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ